กิจกรรม

ประชุมคณะทำงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมออนไลน์ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน จำนวน ๑๑๘ รูป/คน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มอบหมายให้พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที รักษาการผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ เข้าร่วมประชุม และกรอกข้อมูลด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาธรรม ด้วย

On Tuesday, 18 May 2021 at 1:00 pm, Prof.Dr. Phra Thepvajarabundit, Rector of MCU presided over an online meeting of a Working Group for Driving the Implementation of Social Academic Services and Arts and Culture Preservation Plans No. 2/2021 under the supervision of Vice Rector for Public Relations and Dissemination in which 118 administrators and co-ordinating staff from the main and provicial campuses attended.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close