กิจกรรม

กรรมฐานในโลกปัจจุบัน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
“บรรยายพิเศษ เรื่อง กรรมฐานในโลกปัจจุบัน”. โดยพระเดชพระคุณพระเทพวัชรบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี” โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าฟังในจำนวน ๑๘๘ รูปคน
จำความสำคัญที่เกชดชพระคุณได้ให้ไว้เป็นการ “๕ วิธีการปฏิบัติกรรมฐานสำหรับคนในยุคใหม่ ดังนี้
วิธีที่ ๑ ระลึกถึงบุญ
วิธีที่ ๒ ทำงานด้วยอิทธิบาท๔
วิธีที่ ๓ เจริญสติ
วิธีที่ ๔ ระลึกถึงความดี
วิธีที่ ๕ ระลึกถึงความจริง
ในนามของสถาบันวิปัสสนาธุระ โดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี วิ.,ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระคุณพระเทพวัชรบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี” ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close